Nelly Winterhalder

Scenetekster

Storsenter

Legen holder til på toppen av storsenteret og tar pulsen på samfunnet. Pasientene oppsøker legen med mangler, uforløste ønsker eller et sterkt behov for blå ferieresepter. Legen hjelper etter beste evne men slites mellom pasientenes behov og en tiltakende allergi. Situasjonen på storsenteret eskalerer idet Gro blir diagnostisert som dødssyk. Hvordan reagerer hun, legen og alle andre på en tilstand der empati er den eneste kuren?
I Storsenter inntar legens kontor hele teaterscenen, mens publikum sitter på venterommet. Med svart humor går teksten løs på et samfunn som lever livet på kjøpesenteret med legen som gud.

Roller: 5 uspesifiserte

Tekstutviklingen ble støttet av Kulturrådet og Dramatikkens Hus.

Utvalgt til Bergen Dramatikkfestival 2020

Agent for visninger i Norden: Songbird Agency