Nelly Winterhalder

Live Art

Live-art-kollektivet Ann Sam Bell ble etablert av Nelly Winterhalder i 2019 og er basert i Norge og Tyskland. Kollektivet lager live art som undersøker poesien i politikken og latteren i lidelsen, og omvendt.

Kunstnere med ulik bakgrunn, estetikk og uttrykk utforsker sammen et tema eller et spørsmål. Ulike konsepter av identitet og linearitet er ofte del av utforskningen. Involverte kunstnere kan være dansere, vitenskapsmenn, performance-kunstnere, arkitekter, komponister, forfattere, koreografer, musikere og skuespillere, m.fl. Ann Sam Bell skaper gjennom å lytte, spørre, eksperimentere, mislykkes og leke.